Deprem Testi

You are here:
T.S. 10465/1982 – Ts EN 12504 – 1/2002 Ts EN 12390 – 3/2002 Standartlarına göre bina analizi için aşağıdaki cihazlar ve işlemler uygulanmaktadır.

 

Donatı tespiti: Ferroscan cihazı sayesinde, binanızdaki donatının çapları ve ara mesafeleri, etriye aralıkları, pas payı değerleri varsa beton içindeki işçilik hatalarından dolayı oluşan boşluklar tespit edilir.
Donatı dedektörü: Binanın uygun görülen yerlerinden karot numunesi almadan önce, mevcut donatıyı kesmemek için, donatıların yerlerinin tespit edilip, karot alınacak yerin hassas bir şekilde tayin edilmesi için kullanılır.
Karot alımı: Karot kesme makineleri ile binanızın beton kalitesini tayin etmek amacıyla, standartlara uygun şekilde, 10 cm. çapında ve yaklaşık 13 ila 15 cm. derinliğinde silindir şeklinde, betondan numune alma işlemidir. Alınan numunelerden dolayı betonda oluşacak boşluklar, yüksek mukavemetli kendinden genleşen özel bileşimli harç ile doldurulur.

 

Schmidt çekici: Standartlara göre yapının gerekli yerlerinden Schmidt çekici okumaları yapılır. Okuma sonuç değerleri, yapının bütünü hakkında değerlendirme yapılması için kullanılır.

 

Basınç dayanım tayini ve raporlama: Laboratuvara getirilen karot numuneleri, itinayla standartlara göre özel makinelerde kesilip, başlıklanır. Gerekli görülen kür şartları tamamlandığında basınç deneylerine tabi tutulur. Deneyler TURKAK tarafından kalibre edilmiş bilgisayarlı en son teknolojiyle donatılmış presler ile yapılıp, açıklamaları ve mukavemet sonuçları bilgisayar tarafından raporlanır.

 

Değerlendirme: Yapılan ölçümler ve deneyler sonucu bulunan değerler, uzman mühendis kadromuz tarafından değerlendirir. Gözlem ve önerileri içeren rapor halinde sunulur.

test4
p002_1_00
p002_1_01